நல்வரவு!

எங்கிருந்தாலும், புதிய உறவுகளின் முகமறிய, நலமறிய, உங்களைப்போன்ற அதே ஆர்வம் உள்ளவர்களை இனங்கண்டு உறவாட தமிழ்முரசம் வானொலியின் ஒரு புதிய முயற்சியாக இந்த சமூக வலைத்தளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வலைத்தளமானது இப்பொழுது பரீட்சாத்த தளமாகவே…